Reurbanització del carrer major

L’any 2014 es va fer la primera gran intervenció al centre de Sant Cugat del Vallès per recuperar els carrers del nucli antic per a l’ús preeminentment ciutadà. Fer-ho al carrer Major era una declaració de principis per la important significació que té per al municipi, per enllaçar la Plaça del Monestir amb la Plaça de Pere Sant. Un dels reptes, per tant, va ser donar resposta a un carrer que, tot i no ser angulat, tampoc és rectilini. Les peces quadrades que havien d’empedrar el carrer s’havien d’avenir a aquest traçat irregular.

 

A més la restauració havia d’incloure indicacions que l’Ajuntament volia inserir en els vestigis arquitectònics que hi quedaven i havien de ser identificatius per al conjunt dels con vilatans.   La solució urbanística va ser indicar amb peces texturades al sòl els indrets on s’havien fet prospeccions i s’hi havien trobat peces històriques i col·locar un plafó a façana explicatiu.