RESTAURANT DOT, PARC SANT JORDI │ CA N’AURELL

Un concurs públic de l’Ajuntament de Terrassa va licitar les obres de rehabilitació de la zona de la part baixa del Parc de Sant Jordi, els antics jardins de la Masia Freixa, pulmó verd del barri de Ca n’Aurell. El projecte, limitat a 120.000 euros, contempla la construcció d’un restauran i una àmplia terrassa.

Amb l’afany d’abaratir els costos, l’estudi opta per un projecte semi industrial en el qual el 75% de la construcció es realitza en un taller. In situ, es va procedir únicament al muntatge de l’estructura, l’equipament interior i els acabats. El restaurant  conté cuina interior, barra i serveis, als quals es pot accedir també des de l’exterior.

El concepte estètic està estretament vinculat amb l’entorn. Per això es va dissenyar una coberta vegetal que confongués l’edificació amb el parc i es va decidir una façana vidriada que atenués la percepció d’edifici i fes l’equipament permeable amb el seu exterior. La fusta de castanyer a façana aporta, també, aquest punt de calidesa i simbiosi amb el parc. La fusta és un element recorrent que es repeteix també a la tarima i a l’interior.