PLAÇA DE BARCELONA

La Plaça de Barcelona és un dels espais del centre històric més singulars de Sant Cugat. Restaurar la plaça significava adaptar-la als nous temps sense que perdés l’aire clàssic que li donaven els plataners centenaris i l’arquitectura de les cases perimetrals.

Per mantenir el protagonisme dels plataners, es va optar per una plaça de sauló que cohabités amb l’arbrat i accentués l’aire clàssic de la plaça. Es va construir una tarima en una de les cantonades que pogués acollir actuacions de petit format i es va erigir el conjunt de la plaça en una tarima al cos central, accessible des d’un dels extrems. Fins i tot, amb la voluntat de no trencar la imatge característica de la plaça, es va decidir una il·luminació volada, sospesa amb cables que travessen la plaça de punta a punta, per eludir qualsevol altre element vertical que no competís amb la verticalitat dels arbres.