PARC D’ESADE CREAPOLIS | SANT CUGAT DEL VALLÈS

L’actuació en aquest gran espai verd, que va de l’avinguda del Pla del Vinyet al conjunt d’ESADE Creapolis,  havia de respondre a una realitat: els recorreguts principals que la gent havia traçat de forma natural, abans de fer-hi cap urbanització.

Per això, per adequar aquest parc, es van construir unes estores de formigó pintat –tenyit amb òxid fèrric-  que subratllessin aquests itineraris previs. La il·luminació es va solucionar amb tòtems i projectors enlloc de fanals i, com a murs de contenció, es van utilitzar gabions pels desnivells que no permetien l’accessibilitat.