Casa Volta │Terrassa

Casa ubicada al casc antic de Terrassa ocupant 4 casals, ocupant una parcel·la passant entre dos carrers. El projecte planteja dos volums diferenciats per als pares i els fills de la família, amb caràcter arquitectònic i solucions constructives diferenciades. En el primer cas cobrint una llum de prop de 9 metres amb una estructura diàfana, que permeti amplis espais i alçades lliures importants, generant jardins i terrasses, fins i tot una piscina a les cobertes. En l’ala dels fills utilitzant contenidors marítims tipus high cube per a generar els mòduls de les habitacions, generant una imatge més desenfadada i industrial. Els dos cossos resten units per un jardí i per un soterrani que ocupa la totalitat de la parcel·la.