CASA FERNANDEZ-LINDES │ LLUCMAJOR, MALLORCA

Casa de segona residència plantejada amb alts requeriments estètics. Situada en un paratge protegit, al marge del camí de Ronda del sud  de l’illa de Mallorca, la casa s’obre davant del mar.

La complexitat de la ubicació natural de la casa, va fer necessari l’estudi del subsòl per comprovar que no hi hagués coves naturals que la construcció pogués enfonsar. Superat aquest escull, la casa es concep com un volum modern, diàfan amb grans vidrieres perquè el paisatge inundi tot l’interior.

A l’exterior, una piscina desbordant tanca la vista pel sud.