CASA COSTA │ MATADEPERA

Construïda en un terreny molt ampli, el projecte i la situació de la casa van donar molta llibertat de construcció sense limitacions dels gàlibs i els paràmetres urbanístics. La casa està disposada al centre del terreny, lleugerament aturonat, coronant-lo i assentant en la millor orientació cardinal les ales de la vivenda.

Una de les principals distincions d’aquesta construcció és la sofisticació dels materials constructius que, tot i ser tradicionals, com les cobertes inclinades, els paviments de tova encerada a l’interior, o la fusteria natural per als bastiments, són d’altíssima qualitat.

La casa té una voluntat de transparència amb l’exterior i de dotar-se de llum natural de qualitat, per això disposa d’entrades de llum zenitals, sostres alts amb lluernaris lineals als passadissos i, alhora, protecció de la radiació excessiva amb ràfecs lleugers protegits amb estructura metàl·lica.

La macla dels cossos d’aquest habitatge constitueix una volumetria rica i única tant a l’exterior, com a l’espai interior, que evoca serenor, confortabilitat, amplitud i compromís estètic.