CASA BORDONAVA │ MATADEPERA

Ubicada en una parcel·la petita en forma lleugerament pentagonal i inclinada, aquesta casa va ser construïda pel màxim aprofitament de la llum natural i l’estalvi d’energia, que li val certificació A.

Amb un subsòl de formigó i un cos a sobre, la casa es tanca a la cara nord i s’obre a biaix cap al sud per generar un espai de privacitat al jardí i claror a les habitacions de la planta superior. La singularitat arquitectònica de la combinació d’aquests dos volums és la intersecció que es resol a l’escala.