Poc després de començar la primavera vam posar punt final a un projecte molt ambiciós. Per la seva dificultat i perquè era tot un repte portar-lo a terme. Han estat 8 mesos de treballs intensos, que al final, han tingut un resultat molt satisfactori.

L’Hotel Arts de Barcelona ens va encarregar la construcció d’una piscina sobre de la coberta. Anteriorment, aquest espai era una terrassa accessible amb diverses superfícies enjardinades i pavimentades amb molt poc ús.

L’actuació es limitava a una superfície de 724 m2 on s’hi havia de construir una piscina de 14x5x1 de profunditat. El repte era ubicar-la al mateix nivell del paviment exterior original i havia de quedar al mateix nivell de la terrassa a 1,20 m per sobre de la cota d’origen.

Per la construcció de la piscina ha sigut necessari realitzar una sèrie de reforços de l’estructura existent als pisos inferiors per tal de poder suportar el seu pes. Vam haver de fer treballs en horari nocturn perquè no afectés l’ús diari de l’hotel i els clients no notessin cap tipus de soroll i molèstia. Ho vam aconseguir. 🙂

La piscina la vam construir sobre una estructura metàl·lica, independent de l’estructura existent, per tal d’evitar sobrecàrregues als forjats. La resta de paviment es va realitzar mitjançant envans conillers separats cada 80 cm amb un encadellat ceràmic com a base plana per rebre el paviment ceràmic igual que el que ja hi ha a totes les terrasses.

Per la construcció de la piscina també vam utilitzar panells de xapa folrats amb una làmina impermeable per tal que després es pogués aplicar l’acabat de gressite tipus Bisazza. A més, vam contemplar la il·luminació de totes les zones enjardinades, vam col·locar altaveus per escoltar música i es va instal·lar una xarxa wifi.

Han estat 8 mesos de treballs intensos, que al final, han tingut un resultat molt satisfactori.