Avui hem iniciat la direcció d’obra d’un projecte molt interessant en un dels edificis protagonistes del paisatge urbà de Terrassa. Es tracta del conjunt del Portal Park, situat just a sobre de l’estació de la Rambla dels Ferrocarrils de la Generalitat.

Ens trobem davant d’un projecte de rehabilitació de la façana, que amb el pas del temps s’havia anat deteriorant afectada per diferents patologies. La solució proposada contempla la instal·lació d’un revestiment de façana tipus sate consistent a situar aïllament tèrmic per la cara exterior dels fulls ceràmics de les façanes i aplicar-hi a sobre un acabat tipus monocapa. Us n’hem parlat en altres projectes, com aquí. Aquesta tècnica, molt habitual en els països nòrdics i centreuropeus és poc comú al nostre país, on tradicionalment els aïllaments s’acostumen a posar a la cara interior dels fulls ceràmics.

Aquesta solució ens permetrà, d’una banda evitar que les patologies de la façana es tornin a reproduir i d’altra banda millorarà significativament l’eficiència energètica de l’edifici, incrementant l’aïllament tèrmic de les superfícies en que s’apliqui.

Us deixem amb algunes imatges de la bastida en muntatge.

foto 5

foto 3

 

foto 2