Blue Box és el nom que, des de fa 6 anys, Peugeot dóna als seus concessionaris, una estratègia per tal d’unificar la imatge dels seus punts de venta i així reforçar la identitat de la marca. Tal com el nom indica, es fa referència a una caixa blava i, segons la pròpia empresa, és un concepte corporatiu que es relaciona amb un espai privilegiat, d’avantguarda, tant en la seva estètica com en la seva funcionalitat, i que s’està implantant a tot el món. Aquesta, però, és la primera blue box de nova generació que s’implanta a Catalunya.

Seguint aquestes premisses, el concessionari Mavisa Sabadell ens va encarregar la reforma integral de la nau i així aprofitar per adequar-la a aquest nou concepte d’imatge corporativa, el de blue box.

L’obra consta de diverses fases ja que s’actua en façanes, coberta i en l’interior de la nau a més de fer diversos reforços estructurals.

La part més visible d’aquesta reforma és, segurament, la de la façana. En la carretera de Terrassa, s’ha dividit la gran superfície vidriada linial existent en obertures més petites i de proporcions quadrades, tant en la planta baixa (espai de mostrador) com en la primera. En la façana del carrer Ali Bei, que era cega, s’hi han fet dos grans finestrals que, a més de millorar la imatge estètica exterior de la façana, provoquen millors sensacions des de l’interior de la nau, donant llum i visibilitat cap a l’exterior i una gran amplitud d’espai. En totes les façanes, s’ha aplicat el mateix revestiment, un panell sandvitx amb el color blau corporatiu de la marca.

A nivell interior, s’ha fet una redistribució de la nau guanyant espai expositiu (principalment en façana, a la cantonada de la carretera de Terrassa amb el carrer d’Ali Bei) i passant de 300 m2 existents a 490 m2 d’exposició després de la reforma.  A més a més,  s’han renovat oficines i banys per tal d’agrupar tots els serveis en una mateixa zona.

Una altra de les actuacions interiors importants és l’enderroc de les dues escales que comuniquen amb la primera planta, actualment poc aprofitada. En substitució d’aquestes es fa una nova escala d’obra, d’estructura metàl·lica omplerta de formigó i amb barana de vidre,  i s’adequa l’espai de planta primera per tal de poder utilitzar-lo també a nivell comercial per al km-0. En tota la zona comercial, a més, es canvia el paviment posant un gres porcellànic de color clar.

En la zona del taller, la porta d’accés per a vehicles es desplaça degut als canvis de distribució de la planta baixa. A més a més, s’acondiciona l’altell existent perquè pugui ser utilitzat com a magatzem.

Ja com a darrera fase, queda pendent la reforma de la coberta que, segons està previst, s’iniciarà a començaments d’any nou. Ja us ensenyarem el resultat final.